Kod 95 - Kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe dla kierowców spoza Unii Europejskiej w języku angielskim, ukraińskim, rosyjskim.


Kierowca z ukrainy
Kliknij na obrazek!

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę z Ukrainy, jeżeli osoba ta między innymi uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub ukończyła szkolenie okresowe (kod 95). Kolejnymi koniecznymi dokumentami, którymi musi legitymować się kierowca z Ukrainy jest polskie orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne. 

W przypadku obcokrajowców nie jest konieczne wymiana prawa jazdy. Każdy kierowca z Ukrainy uzyskuje w urzędzie Kartę kwalifikacji kierowcy na oddzielnym druku.

 Karta kwalifikacji kierowcy jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym. Potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób. 

 

Znalazłeś już odpowiedniego kandydata na kierowcę, który pochodzi spoza UE? My zajmiemy się resztą formalności!

Czy wystawiona na Ukrainie Karta kwalifikacji kierowcy z kod 95 jest honorowana w Polsce?

Kod 95 dla Ukrainców
Kod 95 dla Ukrainców

Przepisy nie przewidują możliwość honorowania uprawnień kierowcy zawodowego z kod 95 wystawionych poza UE.

Zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób DYREKTYWA 2003/59/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG uprawnienia z kodem 95 można uzyskać wyłącznie w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przepisy nie przewidują uznania uprawnień wystawionych jako Karta kwalifikacji kierowcy lub innej formie z kodem 95 lub bez wystawiona np.: na Ukrainie, Białorusi, lub Rosji itp.

 Zadbamy aby Twój kierowca 

był gotowy  do pracy!!! 

 


KOD 95 (Kwalifikacja wstępna przyspieszona) dla kierowców spoza Unii Europejskiej.

Код 95 варшава краков познань люблин
Kurs kod 95 dla Ukrainców

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną Kod 95 obcokrajowca dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać Kartę kwalifikacji kierowcy.

 

Koszt kwalifikacji wstępnej (Kod 95) kierowców zawodowych, w tym orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne - 3100 złotych.

Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu + 48 786 103 000.

 


KOD 95 (Szkolenie okresowe) dla kierowców spoza Unii Europejskiej.

Код 95 в Польше на русском вроцлав

Kurs na przewóz rzeczy lub osób Kod 95 dla kierowców zawodowych zamierzających wykonywać przewóz drogowy.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:

-10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

-lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą  uzyskać kartę kwalifikacji kierowcy na kolejne 5 lat.

 

Koszt szkolenia okresowego (kod 95) kierowców zawodowych w tym orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne  -1100 złotych.

Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu + 48 786 103 000.

 


Instruktor nauki oraz techniki jazdy ze znajomością języka 

ukraińskiego, rosyjskiego zaprasza do współpracy ODTJ, OSK oraz firmy transportowe.


Propozycje szkoleń  Kod 95 jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z nami, tel 786 103 000.