Kod 95 - Kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe dla kierowców z Ukrainy, Białorusi, lub Rosji w języku rosyjskim.


Znalazłeś już odpowiedniego kandydata na kierowcę, który pochodzi spoza UE? My zajmiemy się resztą formalności!

Kierowca z ukrainy
Kliknij na obrazek!

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę z Ukrainy, jeżeli osoba ta między innymi uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną lub ukończyła szkolenie okresowe (kod 95). Kolejnymi koniecznymi dokumentami, którymi musi legitymować się kierowca z Ukrainy jest polskie orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne. 

W przypadku obcokrajowców nie jest konieczne wymiana prawa jazdy. Każdy kierowca z Ukrainy uzyskuje w urzędzie Świadectwo Kwalifikacji (kod 95) na oddzielnym druku.

Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy z Ukrainy jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym. Potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób. 

 

Czy wystawiona na Ukrainie karta kwalifikacji kierowcy z kod 95 jest honorowana w Polsce?

Kod 95 dla Ukrainców
Kod 95 dla Ukrainców

Przepisy nie przewidują możliwość honorowania uprawnień kierowcy zawodowego z kod 95 wystawionych poza UE.

Zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób DYREKTYWA 2003/59/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG uprawnienia z kodem 95 można uzyskać wyłącznie w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przepisy nie przewidują uznania uprawnień wystawionych jako Karta kwalifikacji kierowcy lub innej formie z kodem 95 lub bez wystawiona np.: na Ukrainie, Białorusi, lub Rosji itp.

 Zadbamy aby Twój kierowca z Ukrainy

był gotowy  do pracy!!! 

 


Kwalifikacja wstępna przyspieszona (kod 95) dla obcokrajowca, kierowców z Ukrainy, Białorusi, lub Rosji.

Код 95 варшава краков познань люблин
Kurs kod 95 dla Ukrainców

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obcokrajowca dotyczy:

Kandydatów na kierowców z Ukrainy, Białorusi, lub Rosji, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną obcokrajowca odbywa się w obecnosci tlumacza.

 

Koszt kwalifikacji wstępnej kierowców zawodowych z Ukrainy, Białorusi, lub Rosji, w tym orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne i zakwaterowanie w hostelu  na czas trwania szkolenia (ok 28-30 dni) - 3300 złotych.

Rezerwacja miejsc po telefonu + 48 786 103 000.

Rezerwację na kod 95 należy potwierdzić wpłatą zaliczki 200 złotych.

 


Szkolenie okresowe (kod 95) kierowców z Ukrainy, Białorusi, lub Rosji.

Код 95 в Польше на русском вроцлав

Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla obcokrajowca, kierowców zawodowych zamierzających wykonywać przewóz drogowy.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych z Ukrainy, Białorusi, lub Rosji dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:

-10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

-lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

 

Koszt szkolenia okresowego (kod 95) kierowców zawodowych z Ukrainy, Białorusi, lub Rosji, w tym orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne i zakwaterowanie w hostelu  na czas trwania szkolenia (ok. 5 dni) -1200 złotych.

Rezerwacja miejsc po telefonu + 48 786 103 000.

Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zaliczki 200 złotych.


Propozycje szkoleń  jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z nami po tel 786 103 000.